MENU

Ontvangen giften / donaties

De salariskosten van de coördinatoren worden grotendeels gefinancierd door subsidiegelden van het Ministerie van VWS. De kosten van vrijwilligers, opleiding, reiskosten en overige kosten worden betaald door crowdfunding.
De afgelopen jaren danken wij dan ook de volgende fondsen voor hun bijdragen. Mede dankzij deze gelden kunnen vrijwilligers geschoold worden ingezet bij de diverse aanvragen.

De volgende organisaties danken wij hartelijk voor hun financiële bijdragen:

In 2019 ontvangen giften / donaties / subsidiebijdragen:
1.   Gemeente NederBetuwe
2.   Gemeente Tiel
3.   Rabo Bank West Betuwe, aandeel in de Betuwe 
4.   Soroptimisten Afd. Tiel
5.   Soroptimisten Nederland
6.   Diaconie Hervormde Gemeente Kerk & Kapel Avezaath
7.   Diaconie Protestantse Gemeente Asch
8.   Diaconie Protestantse Gemeente Zoelen
9.   Diaconie Protestantse Gemeente Tiel
10.  Diaconie Protestantse Gemeente Rijswijk
11.   Diaconie Protestantse Gemeente Echteld
12.  Diaconie Protestantse Gemeente Buren

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER