MENU

Ontvangen giften / donaties

De salariskosten van de coördinatoren worden grotendeels gefinancierd door subsidiegelden van het Ministerie van VWS. De kosten van vrijwilligers, opleiding, reiskosten en overige kosten worden betaald door crowdfunding.
De afgelopen jaren danken wij dan ook de volgende fondsen voor hun bijdragen. Mede dankzij deze gelden kunnen vrijwilligers geschoold worden ingezet bij de diverse aanvragen.

De volgende organisaties danken wij hartelijk voor hun financiële bijdragen:

In 2021 ontvangen giften / donaties / subsidiebijdragen:
1.   Gemeente NederBetuwe
2.   Gemeente Tiel
3.   Rabo Bank West Betuwe, club support 2021, zie hieronder
4.   Diaconie Protestantse Gemeente Echteld
5.   Diaconie Hervormde Gemeente Kerk & Kapel Avezaath
6.   Diaconie Protestantse Gemeente Zoelen
7.   Diaconie Protestantse Gemeente Buren
8.   Diaconie Protestantse Gemeente Rijswijk
9.   Diaconie Protestantse Gemeente Erichem / Asch
10.  Diaconie Protestantse Gemeente Ravenswaay
11.  Diaconie Protestantse Gemeente Tiel
12.  Steunfonds Bethesda Tiel 
13.  En diverse particulierenRabo Club Support 2021 

In de periode van 4 t/m 24 oktober hebben leden van de RABO bank West Betuwe hun stem kunnen uit brengen op onze organisatie. Op 11 november is de uitslag bekend gemaakt en hebben wij te horen gekregen dat wij een bedrag van € 183,00 tegemoet kunnen zien van de RABO bank. Alle RABO leden die op ons gestemd hebben willen wij dan ook van harte bedanken voor het uitbrengen van hun stem op onze organisatie. Dank Daarvoor. Met dit geld kunnen wij de vrijwilligers weer opleiden om hun werk voor onze Stichting te kunnen verrichten.HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER