MENU

Steun VPTZ Rivierenland

De kosten voor VPTZ Rivierenland worden gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Echter deze subsidie is niet toereikend om alle kosten te dekken.

Om onze hulp te kunnen blijven bieden, is steun van donateurs en sponsoren hard nodig.

Word Donateur!!

Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op IBAN rekening: NL80 RABO 0123 1845 41 t.n.v. VPTZ Rivierenland met als omschrijving "donatie VPTZ".
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.