MENU

Steun VPTZ Rivierenland

De kosten voor VPTZ Rivierenland worden gefinancierd door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Echter deze subsidie is niet toereikend om alle kosten te dekken.

Om onze hulp te kunnen blijven bieden, is steun van donateurs en sponsoren hard nodig.

Word Donateur!!

Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op IBAN rekening: NL80 RABO 0123 1845 41 t.n.v. VPTZ Rivierenland - Tiel, Buren & Neder-Betuwe met als omschrijving "donatie VPTZ".
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER