MENU
ANBI-beschikking VPTZ Rivierenland
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Tiel/Buren/Neder-Betuwe (= gelijk aan VPTZ Rivierenland) is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving rondom ANBI veranderd. Wij hebben hier een apart gedeelte voor de ANBI ingeruimd waar u alle vereiste informatie kunt terugvinden.

Deze informatie omvat de volgende onderdelen:

Algemene gegevens


Jaarverslag
Financieel verslag


Beleidsplan: deze is in ontwikkeling en wordt later toegevoegd. Leidraad is het beleidsplan van het Landelijk Steunpunt VPTZ waar wij u voor dit moment naar verwijzen.

         


HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER