MENU

De stemperiode voor Rabo Club Support 2020 

is van start gegaan

Stemmen
Leden van Rabobank West Betuwe brengen van 5 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. Dit jaar stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo App en Rabo Online Bankieren.

Ook de VPTZ Rivierenland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Rivierenland doet weer meer.

Wij hopen dat u op onze stichting stemt en daarmee onze vrijwilligers die ingezet worden bij de Hospice Tiel en bij Palliatief Terminale mensen thuis een warm hart toe draagt.