MENU

Over VPTZ Rivierenland:


Vrijwilligers van VPTZ Rivierenland ondersteunen mensen in de laatste levensfase. De aanwezigheid van een vrijwilliger biedt steun aan de zieke en de naasten. Vrijwilligers worden op professionele wijze getraind en begeleid. 

Vrijwilligers van VPTZ Rivierenland ondersteunen mensen in de laatste levensfase. De aanwezigheid van een vrijwilliger biedt steun aan de zieke en de naasten. Vrijwilligers worden op professionele wijze getraind en begeleid.

VPTZ Rivierenland is een Stichting bestaande uit 35 vrijwilligers aangestuurd door twee betaalde coördinatoren en is werkzaam binnen gemeente Tiel, Buren en Neder-Betuwe en in de Hospice Tiel.

Het vrijwilligersbeleidsplan 2020 - 2025 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 april 2021 en is HIER te downloaden.

Voor zowel cliënten als vrijwilligers en coördinatoren is er een klachtenregeling aanwezig.

Jaarlijks wordt een subsidie verstrekt door VWS en de hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal inzetten thuis en aantal in de hospice opgenomen cliënten.


HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER