MENU

Over VPTZ Rivierenland:

Vrijwilligers van VPTZ Rivierenland ondersteunen mensen in de laatste levensfase. De aanwezigheid van een vrijwilliger biedt steun aan de zieke en de naasten. Vrijwilligers worden op professionele wijze getraind en begeleid. De inzet van vrijwilligers vindt plaats bij de mensen thuis in de gemeenten Tiel, Buren, Neder/Betuwe en in het Hospice Tiel.

VPTZ Tiel, Buren en Neder Betuwe is een Stichting bestaande uit vrijwilligers, met uitzondering van beide coördinatoren en is werkzaam binnen de regio van hierboven genoemde gemeenten.

De Stichting bestaat uit een bestuur, een tweetal coördinatoren en een grote groep vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. Ferry Noothout, voorzitter

Dhr. André Wahl, penningmeester

Dhr. Kees de Waal, secretaris

Mevr. Truus Vermeulen, algemeen bestuurslid

Vacature, algemeen bestuurslid

Onze voornaamste bestuurstaken zijn:

vrijwilligersbeleid

-  kwaliteitsbeleid

organisatiebeleid

overlegstructuur

financieel beleid

PR en communicatie

externe contacten

De vrijwilligers worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden aangestuurd en ondersteund door de coördinatoren.

Er is voor de cliënten een klachtenregeling aanwezig.  

Jaarlijks wordt een subsidie verstrekt door VWS en de hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal inzetten thuis en in de hospice die hebben plaatsgevonden.


HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER