MENU

Agenda


Vrijdag 4 Juni, 13.15 uur: Overleg Hospice vrijwilligers met coördinator

Maandag 14 Juni 17.00 uur: Bestuursvergadering

Vrijdag 18 Juni 13.00 uur: Overleg Thuisvrijwilligers met coördinator

Dinsdag 6 Juli, 19.00 uur: Overleg Hospice vrijwilligers met coördinator

Donderdag 26 augustus 13.00 uur: Overleg Thuisvrijwilligers met coördinator


De activiteiten worden i.v.m. de Corona maatregelen in aangepaste vorm, voor zover mogelijk, voortgezet.
De richtlijnen van het RIVM worden uiteraard in acht genomen.


v.w.b. de inzetten kunt u, cliënt, familie van cliënt of vrijwilliger contact op nemen met de coördinatoren.

Mevr. E. Tazelaar,  06 - 53.71.55.25

Mevr. E. de Bie v.w.b. de Hospice

of per mail coordinator@vptzrivierenland.nl

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER