MENU

Ook stervenszorg voor bewoners

Zorgcentra De Betuwe

Woensdag 12 april 2017 is een overeenkomst getekend tussen Zorgcentra De Betuwe in Culemborg en VPTZ Rivierenland. Vrijwilligers van de VPTZ kunnen voortaan ook ingezet worden in de instellingen van Zorgcentra de Betuwe, die gevestigd zijn in het werkgebied van VPTZ Rivierenland. Onderstaand het persbericht en de foto van de ondertekening van de overeenkomst.

Persbericht:

Bewoners van een aantal instellingen van Zorgcentra De Betuwe kunnen voortaan ook zorg krijgen in de laatste fase van hun leven. Zorgcentra De Betuwe heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ). 

Tot nu toe kwam deze organisatie alleen bij mensen thuis om stervenden te verzorgen. Daarnaast heeft de organisatie een eigen hospice in Tiel.

Zorg

In het vervolg  krijgen ook locaties van Zorgcentra De Betuwe in Buren, Neder-Betuwe en Tiel een eigen centrum. In de centra zullen ze bijvoorbeeld 's nachts waken bij mensen. Ook kunnen ze praktische hulp bieden door bijvoorbeeld eten klaar te maken of lichte zorg te geven.

Vrijwilligers

Volgens penningmeester André Wahl van VPTZ is er door bezuinigingen in de zorg steeds minder hulp in de centra, waardoor vrijwilligers noodzakelijk zijn. "Als er in centra geen familie is, sterft iemand in eenzaamheid. En dat willen we niet." Gevolg is wel dat de organisatie het aantal vrijwilligers in rap tempo wil laten groeien. "Nu hebben we dertig vrijwilligers, eind van dit jaar willen we op 50 zitten." 


Zorgcentra Rivierenland (SZR)

Zorg
Ook met Stichting Zorgcentra Rivierenland is er een overeenkomst dat er op de locaties Vrijthof, Walstede en Westerhof 's nachts gewaakt kan worden bij cliënten en ook daar kan praktische hulp geboden worden daar waar nodig.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER