MENU

Vrijwilligers

VPTZ Rivierenland heeft momenteel ongeveer 20 vrijwilligers. Zij worden ingezet in het Hospice Tiel en/of in de thuissituatie. Onze vrijwilligers voelen zich betrokken bij hun medemens en zetten zich met hart en ziel in. Aandacht en het "ER ZIJN" zijn de uitgangspunten voor een VPTZ vrijwilliger. Ze stemmen af op de wensen van de zieke en diens naasten en bieden ondersteuning daar waar gewenst en nodig.

Wat doet een vrijwilliger?

  • Er zijn; het aanbieden van tijd en aandacht.
  • Emotionele ondersteuning geven door nabij en betrokken te zijn.
  • Een luisterend oor te hebben.
  • Een praatje te maken over alledaagse dingen maar ook over hetgeen de zieke bezighoudt.
  • Praktische zorgverlening, helpen bij eten en drinken, verzorgen koffie/thee of klein hapje klaarmaken, ondersteunen bij het lopen, licht verzorgende taken.
  • Ondersteunen van de mantelzorger, of andere betrokkenen, door ze tijdelijk af te lossen zodat zij even op adem kunnen komen.
  • Waken.

Nieuwe vrijwilligers

Met geïnteresseerde vrijwilligers wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd waarbij wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. Vervolgens volgen alle vrijwilligers een basiscursus van 7 bijeenkomsten. Tijdens deze cursus worden diverse thema's behandeld. Na positieve afronding van de cursus ontvangt de vrijwilliger een certificaat en ondertekenen we een vrijwilligersovereenkomst.

Begeleiding vrijwilligers

Voor bijscholing worden er jaarlijks een aantal scholingsavonden georganiseerd. De coördinator zorgt voor begeleiding van de vrijwilligers door het voeren van individuele gesprekken en een overleg met de andere vrijwilligers.

Wat verwachten we van een vrijwilliger?

Een warme persoonlijke betrokkenheid bij de medemens. In staat zijn om met een open, niet-oordelende en respectvolle houding met de ander om te gaan. Goed kunnen luisteren, kijken en voelen om af te stemmen wat nodig is. Een evenwichtige persoonlijkheid, aanpassingsvermogen en geheimhouding.


Beschikbaarheid vrijwilligers

In het Hospice zijn zeven dagen per week, zowel 's ochtends als 'middags vrijwilligers aanwezig. De diensten zijn een ochtend van 08.30 - 13.00 uur en een middag van 14.45 - 18.45 uur. Een vrijwilliger doet 1 dienst per week volgens een rooster.

In de thuissituatie is in overleg een vrijwilliger aanwezig. Dit kan zowel 's ochtends, 's middags, 's avonds of een nacht zijn. 

De mogelijkheden van de vrijwilliger voor inzet, worden tijdens het oriënterend gesprek verkend. Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk dan kun je per telefoon (06-53 71 55 25) of per mail met de coördinator contact opnemen.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER