MENU

Dementie project

Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst nog verder stijgen. Zo’n driekwart van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie. Ruim de helft van deze mantelzorgers zijn zwaar belast.

Stichting Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland en VPTZ Rivierenland besloten daarom in 2015 te onderzoeken hoe de patiënten met dementie en hun mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Het heeft geleid tot een project waarbij VPTZ vrijwilligers, die al veel ervaring in de thuissituatie hebben, ingeschakeld worden bij deze patiënten en hun mantelzorgers.

Begin 2016 ging dit project officieel van start door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide Stichtingen. Beide Stichtingen hopen dat met dit project mantelzorgers ontlast worden en dat zij hierdoor hun zware taak langer kunnen volhouden. Eind 2020 heeft Alzheimer – Nederland afd. Rivierenland zich terug getrokken uit dit project. De VPTZ Rivierenland gaat door met ondersteuning voor deze mantelzorgers.

Mocht u het werk van de VPTZ een warm hart toedragen meld u zich dan aan als vrijwilliger bij VPTZ Rivierenland, coördinator VPTZ 06 53 71 55 25 of www.vptzrivierenland.nl


HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER