MENU

Voor ALLE vrijwilligers is per 15 juni 2021 een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Mijn naam is Ans van Gessel - Slotboom en ik ben Vertrouwenspersoon voor VPTZ. 

De vertrouwenspersoon biedt vrijwilligers de mogelijkheid om op een veilige manier advies te vragen over ongewenst gedrag of omgangsvormen middels: eerste opvang, begeleiding, advisering en ondersteuning. Ongewenst gedrag of omgangsvormen kunnen zijn: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en geweld.

De vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol richting het bestuur van de VPTZ. Ieder contact wordt vertrouwelijk behandeld.

Heeft U vragen over dit onderwerp of wilt U een afspraak maken? Ik ben bereikbaar op telnr. 06 51 41 15 73 of per mail ansvangessel@hotmail.com.