MENU

In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus, heeft het bestuur het volgende besloten:

VPTZ Rivierenland neemt de aanvragen voor ondersteuning thuis bij mensen in de terminale fase, wel aan om in overleg te besluiten of het mogelijk en verantwoord is om een vrijwilliger in te zetten.

De nieuwe aanvragen voor ondersteuning bij mensen thuis met dementie, willen we wel ontvangen om contact te kunnen leggen met de mantelzorger/professional, maar de daadwerkelijke bezoeken starten we pas als de maatregelen in de huidige vorm niet meer van kracht zijn.


De laatste levensfase thuis doorbrengen

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg Rivierenland

Als iemand niet meer te genezen is en de stervensfase komt dichtbij dan hebben veel mensen de wens om thuis te sterven. Voor familie, vrienden, naasten en mantelzorgers is het een fijne gedachte dat hun dierbare in deze laatste kostbare tijd in zijn eigen vertrouwde omgeving kan zijn. Maar de verzorging kan heel zwaar worden ondanks hulp van huisarts, thuiszorg en anderen. In dat geval kunnen VPTZ-vrijwilligers mogelijk helpen.

De aanwezigheid van de vrijwilliger geeft steun. De zorg kan even gedeeld worden wat rust en ruimte geeft. Is thuis sterven niet mogelijk dan kiezen mensen vaak voor een omgeving die zoveel mogelijk op thuis lijkt.

In beide situaties kunnen wij ondersteuning bieden door de inzet van speciaal door ons opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers bieden steun aan zowel de zieke als ook aan de mantelzorgers en andere naasten.


Vrijwilligers van VPTZ Rivierenland staan voor u klaar in de volgende plaatsen:


Gemeente Tiel: Kapel-Avezaath, Tiel, Wadenoijen en Zennewijnen.
Gemeente Buren: Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen, Zoelmond.
Gemeente Neder-Betuwe: Dodewaard, Echteld, IJzendoorn, Kesteren, Ochten, Opheusden.

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER