MENU

Ontvangen giften / donaties

De salariskosten van de coördinatoren worden grotendeels gefinancierd door subsidiegelden van het Ministerie van VWS.  De kosten van vrijwilligers, opleiding, reiskosten en overige kosten worden betaald door crowdfunding.
De afgelopen jaren danken wij dan ook de volgende fondsen voor hun bijdragen. Mede dankzij deze gelden kunnen vrijwilligers geschoold worden ingezet bij de diverse aanvragen.

De volgende organisaties danken wij hartelijk voor hun financiële bijdragen:
Landelijke Fondsen:
1.   Maagdenhuis Amsterdam
2.  Oranje Fonds

Regionale bijdragen van:
1.   Gemeente Tiel
2.   Gemeente NederBetuwe
3.   Oud burger mannen en vrouwenhuis Tiel
4.   Stichting Het van Overasfelt Fonds
5.   Diaconie Hervormde Gemeente Kerk & Kapel Avezaath
6.   Diaconie Protestantse Gemeente Tiel
7.   Diaconie Protestantse Gemeente Zoelen
8.   Diaconie Hervormde Gemeente Erichem
9.   Diaconie Hervormde Gemeente Rijswijk
10. Diaconie Hervormde Gemeente Echteld


 

HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER